Ungdomscafèen på Bruvollen.

Ungdomscaféen er en fritidsklubb for barn og unge fra 5.klasse og opp til 18 år, og  holder til i egne egnede lokaler i samfunnshuset på Bruvollen. Vi har åpen klubb hver onsdag kveld, annenhver torsdag etter skolen tilbyr vi etterskoletid-mat og i tillegg tilbyr vi også andre aktiviteter utover dette som sykling og bootcamp.

Tilbudet vårt er gratis.

Vi kan tilby en klubb med musikk, lek, spill, kiosk, hygge og trygge voksne.
Klubben kan også leies ut til barnebursdager.

Følg oss på SoMe, eller Spond (YXSSF) for å følge med på hva vi kan tilby til en hver tid!