Styret i Blaker IL består i 2024 av:

Pål Thoreid, leder e-post: styret@blakeril.no

Stian Kappel, nestleder

Ole Karsten Fjuk, kasserer

My Moen, sekretær

Kim Nymoen

Thomas Bekkemellem

Solveig Strøm Hogseth

Vara:

Caroline Srakovcic

 

Kontaktinformasjon Blaker IL:

Postboks 32

1926 Blaker